Exitgesprek: nog investeren in een vertrekkende medewerker?

14-09-2023

Een exitgesprek is een afsluitend gesprek dat plaatsvindt tussen de vertrekkende medewerker en de werkgever. Het doel van het exitgesprek is om feedback te krijgen van de vertrekkende werknemer over de ervaringen, redenen voor vertrek en suggesties voor verbetering van de organisatie.

De belangrijkste aspecten van het exitgesprek zijn;

 1. Het belangrijkste van het exitgesprek is informatie te verzamelen over waarom de werknemer het bedrijf verlaat. Zijn de redenen van persoonlijke aard, of zijn het juist professionele redenen?

 2. Vertrouwelijkheid borgen, wat betekent dat de informatie die tijdens het gesprek wordt gedeeld niet persoonlijk wordt toegeschreven aan de medewerker. Dit moedigt mensen aan om eerlijk en openhartig te zijn over hun ervaringen.

 3. Inzicht krijgen in de organisatie en het ophalen van verbeterpunten.

 4. De interviewer is iemand die afstand heeft tot de medewerker en het vertrek. Denk aan een MT-lid of meestal iemand van HR. Dit zorgt voor een neutraal gesprek en bevordert een open en betrouwbare communicatieomgeving.

 5. Verwerken van de feedback om positieve veranderingen binnen de organisatie aan te brengen. Het exitgesprek is bedoeld om vertrekkende werknemers een platform te bieden om te ventileren, maar ook om bruikbare acties te ondernemen op basis van de geleverde feedback.

Het simpele antwoord op de vraag zou je nog investeren in een vertrekkende medewerker is dus volmondig “Ja”. Het is een waardevol instrument voor het management om inzicht te krijgen in de werkomgeving, de tevredenheid van werknemers en mogelijke verbeterpunten binnen het bedrijf.

Zie een vertrekkende medewerker daarom als een waardevolle bron van informatie en ga samen het exitgesprek aan!

Waar moet je rekening mee houden en welke vragen stel je dan? Dat leggen we hieronder uit.

Checklist voor een goed exitgesprek

 1. Plan het gesprek kort voor het vertrek van de medewerker, maar het liefst niet op de allerlaatste werkdag. Die moet staan in het teken van afronden en afscheid en niet van evaluatie.

 2. Geef de medewerker een aantal dagen de tijd om het gesprek eventueel voor te bereiden.

 3. Benoem duidelijk naar de medewerker dat het gesprek op basis van vertrouwen en openheid wordt gevoerd.

 4. Laat in de organisatie merken dat je iets doet met de waardevolle feedback uit exitgesprekken. Hiermee voelen medewerkers zich gehoord en gezien, ook als ze besluiten te vertrekken en zullen medewerkers eerder geneigd zijn waardevolle informatie te geven.

Welke vragen stel je in een exitgesprek?

 • Wat is de reden dat je de organisatie verlaat?

 • Had de organisatie iets kunnen doen om jouw vertrek te voorkomen? Zo ja, wat?

 • Is jouw functie veranderd sinds je bent gestart? Zo ja, welke invloed heeft dit op jou gehad?

 • Heb je iets gemist om je werk goed uit te kunnen voeren? Denk aan ondersteuning, training of hulpmiddelen.

 • Heb je voldoende ontwikkelkansen gekregen?

 • Heb je de juiste leiding of aansturing ontvangen?

 • Heb je voldoende feedback op je functioneren gekregen?

 • Heb je voldoende waardering ervaren?

 • Wat vond je het moeilijkst en wat het makkelijkst in je werkzaamheden en waarom?

 • Wat vond je van de communicatie binnen de organisatie?

 • Was je tevreden over je arbeidsvoorwaarden?

 • Wat vond je van de werksfeer?

 • Zou je de organisatie als werkgever aanbevelen? Waarom wel of niet?

Tot slot nog een ongebruikelijke vraag die je wél veel informatie op kan leveren:
 

  Als jij de baas was van onze organisatie, wat zou je dan anders doen?


 

Meer weten over het exitgesprek? Bel ons met je vraag. Of leren om effectieve personeelsgesprekken te voeren? Klik dan hier 

Nog vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze tips, maak dan een afspraak met een van onze HR-adviseurs.

T: 085 - 222 0477

Mailen kan ook