SLIM! ontwikkelen in het MKB

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

Wat is de SLIM?

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders aankijken tegen scholing en ontwikkeling van onze medewerkers. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden. En goede medewerkers zorgen voor een succesvol bedrijf. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het MKB. 

Vanaf maart 2023 is het voor het MKB weer mogelijk deze subsidie aan te vragen. Projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld;

  • Het doorlichting van de onderneming ten aanzien van opleidings- of ontwikkelbeleid vanuit het perspectief van de organisatie.
  • Het opstellen van functie- en competentieprofielen.
  • Het inrichten van een evaluatiemethode die de ontwikkkelbehoefte van medewerkers in kaart brengt en deze ontwikkeling stimuleert. 
  • Een bedrijfsscan die inzichtelijk maakt wat je nu en in de toekomst nodig hebt van medewerkers om (strategische) doelen te behalen, onderscheidend te zijn t.o.v. concurrenten of medewerkers aan te trekken.
  • Persoonlijke ontwikkelplannen voor jouw medewerkers laten opstellen. 

Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Voor individuele aanvragen kan dat in 2024:

  • van 1 tot en met 30 maart
  • van 1 tot en met 30 september

Wat is er subsidiabel?

  • Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabel project.
  • Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager bezighouden met de uitvoering van het project.

Maximaal kan € 25.000 subsidie worden aangevraagd per bedrijf.

Jouw idee bespreken we graag.

Bekijk hier de printbare leaflet SLIM! 

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvende afspraak maken? Bel of mail ons dan graag.

T: 085-222 04 77
E: info@maatwerkHRM.nl

Mailen kan ook