Wanneer “Zo hebben we het altijd gedaan” niet meer werkt

03-02-2021

Covid-19 heeft ons inmiddels al een jaar in zijn greep. Waar de eerste maanden vooral nog een bepaalde mate van angst voor het onbekende virus heerste, leven we inmiddels al geruime tijd in een “aangepaste maatschappij”. Zowel privé als zakelijk moeten we leren leven met nieuwe (gedrags)regels. Waar we privé zoveel mogelijk thuis moeten blijven en beperkt bezoek mogen ontvangen, moeten we zakelijk zoveel mogelijk thuis werken en “bezoek” zoveel mogelijk online ontvangen. Als we boodschappen doen dragen we een mondkapje, eten we onze lunch in de kantine dan dragen we tot in die kantine ook een mondkapje.

 

Leven in een aangepaste maatschappij, vraagt ook om aangepast gedrag. En als er iets lastig is en tijd kost, is het wel het veranderen van gedrag. Helaas hebben we heel recent weer gemerkt, dat niet iedereen openstaat voor verandering; de politie, marechaussee en ME moesten er zelfs aan te pas komen.

Ook binnen organisaties moeten medewerkers zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Gelukkig hoef je als werkgever niet zo hard in te grijpen. Als je het maar op de juiste manier aanpakt. Maar hoe dan?

 

 1. Wees duidelijk over het gewenste gedrag
  Je kunt niet van je medewerkers verwachten dat zij zich automatisch aanpassen aan de nieuwe situatie. Stel dat jij wilt dat iedere thuiswerkende medewerker minimaal één keer per week even inbelt om de stand van zaken te bespreken. Benoem dit dan en maak hierover concrete afspraken.
  En neem af en toe zelf ook eens het initiatief om in te bellen. Immers: goed voorbeeld doet volgen.
 2. Zorg voor draagvlak
  Wees duidelijk waarom iets gedaan moet worden. Zo zullen medewerkers het registreren van hun werkzaamheden consequenter doen als ze weten dat de opdrachten hiermee beter verdeeld kunnen worden, dan dat het puur een controle op hun productiviteit is.
 3. Zorg voor ondersteuning
  Bied je medewerkers de middelen om op een goede manier hun werk te kunnen doen. Naast het creëren van een prettige thuiswerkplek (laat ze bijvoorbeeld, indien mogelijk, hun computerscherm en bureaustoel mee naar huis nemen) en het gebruiken van goede samenwerkingssystemen (denk aan Teams, Sharepoint e.d.), is de “mentale” ondersteuning erg belangrijk. Vraag regelmatig hoe het met je medewerkers gaat, houd bijvoorbeeld een digitaal “koffieautomaat-momentje”. En informeer ook gewoon eens naar hoe het met de partner en kinderen gaat.
 4. Sta open voor feedback
  Nodig je medewerkers uit om met ideeën, tips of adviezen te komen. Zelfs klachten zijn welkom, want ook daar kan van geleerd worden. Vraag dit naast per mail ook eens tijdens een telefoon- of videocall. Zo houd je medewerkers betrokken.

 

Covid-19 blijft nog wel even aanwezig. Maar ook na deze pandemie, zullen veel bedrijven op een andere manier blijven werken. Door nu al de juiste regels vast te stellen, deze uit te leggen en daar gezamenlijk aan te werken realiseer je betrokkenheid, invloed op afspraken en zo duidelijke verwachtingen.

Neem contact op!

Heb je vragen of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem gerust contact op.

Mailen kan ook