Verlofregelingen voor (aanstaande) ouders op een rij

07-11-2022

Een (aanstaande) ouder heeft recht op verlof. Maar welke verlofsoort geldt wanneer? En wie betaald dat eigenlijk? We hebben de verschillende soorten verlof hieronder voor je inzichtelijk gemaakt. Helemaal onderaan kun je een printbare versie downloaden. 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • voor de moeder
 • 6 tot 4 weken vóór de uitgerekende datum
 • 10 weken na de bevalling
 • 100% van het dagloon, betaald door UWV
 • bij meerlingen recht op 8 tot 10 weken vóór de uitgerekende datum

Standaard geboorteverlof (partnerverlof)

 • voor de partner van de moeder;
 • de echtgeno(o)t(e) van de moeder
 • de geregistreerde partner van de moeder
 • degene die ongehuwd samenwoont met de moeder
 • degene die het kind heeft erkend
   
 • 1 werkweek, opnemen binnen 4 weken na de geboorte
 • 100% betaald door werkgever

Aanvullend geboorteverlof

 • voor de partner van de moeder
 • Minimaal 1 werkweek, maximaal 5 werkweken
 • (eventueel gespreid) opnemen binnen 6 maanden na de geboorte
 • Het standaard geboorteverlof moet eerst worden opgenomen
   
 • 70% van het dagloon, betaald door UWV
 • werkgever kan de uitkering aanvullen

Regulier ouderschapsverlof

 • voor zowel de moeder als de partner van de moeder;
 • de wettelijke ouder
 • degene die het kind heeft erkend
 • degene die met het kind samenwoont, verzorgt en opvoedt (b.v. een stiefouder)
 • pleegouder of adoptieouder
   
 • maximaal 26 keer de normale werkweek
 • tot het kind 8 jaar wordt
 • Onbetaald, een CAO of werkgever mag hiervan afwijken

Betaald ouderschapsverlof

 • voor zowel de moeder als de partner van de moeder;
 • de wettelijke ouder
 • degene die het kind heeft erkend
 • degene die met het kind samenwoont, verzorgt en opvoedt (b.v. een stiefouder)
 • pleegouder of adoptieouder
   
 • 9 weken
 • (eventueel gespreid) Opnemen in het eerste levensjaar
 • 70% van het dagloon, betaald door UWV

Vroeggeboorte

Voor 24 weken.
Als de zwangerschap beëindigd is voor 24 weken heeft zowel de moeder als de partner geen recht op zwangerschapsuitkering en verlof (WAZO). Beide zijn namelijk niet wettelijke bepaald. Hier komt het dus aan op wat de werkgever wil en kan doen. 

Na 24 weken.
Als na 24 weken de zwangerschap beëindigd is door een vroeggeboorte of door overlijden van het kindje, heeft de moeder recht op 16 weken verlof. 100% betaald door UWV.

DOWNLOAD HIER de printbare versie.

Vragen over velof?

Neem dan contact met ons op per telefoon 085-222 04 77
of stuur je vraag via "Mail ons".
 

Mailen kan ook