Tips voor thuiswerken

Creëer een werkplek
Probeer een aparte ruimte in huis in te richten als thuiswerkplek, gescheiden van je privé activiteiten. Geef ook aan vrienden en familieleden aan dat, ondanks dat je thuis werkt, je niet beschikbaar bent.
Maar niet iedereen heeft natuurlijk de mogelijkheid om thuis een aparte ruimte in te richten als thuiswerkplek. Mogelijk zit je gewoon aan de keukentafel. Het blijft wel van belang dat je ook thuis ergonomisch werkt. Werk dus zeker niet op een bank of een bed.

Breng structuur aan
Het is belangrijk dat je werkdagen thuis niet een geheel ander patroon hebben dan je normale werkdagen. Sta daarom op tijd op, slaap niet uit. Ontbijt zoals je dit altijd al deed en houd je normale ochtendroutine aan. Ga dus ook zeker niet in je pyjama achter je laptop zitten, je hersenen hebben dan meer moeite om productiever te zijn.

Stel ook grenzen!
Het is verleidelijk om 's avonds de laptop open te klappen en dan nog 'even' iets af te maken. Of om juist midden op de dag te gaan Netflixen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, ben streng voor jezelf.

Maak een schema
Bekijk per dag wat je taken zijn en hoe je deze wilt indelen. Deel je taken in op prioriteit en monitor je dag en week doelstellingen.
Houdt je manager/leidinggevende op de hoogte van de status van jouw taken. Hang niet voor elk wissewasje aan de telefoon, probeer vragen op te schrijven en maar een aantal keer per dag te bellen.

Ga even naar buiten
Probeer in je middagpauze even naar buiten te gaan. Ga lekker even in het zonnetje zitten in je achtertuin, laat de hond uit of neem even lekker plaats op je balkon. Het is belangrijk, vooral als je thuis niet in een aparte ruimte werkt, om even weg te gaan van je werkplek. Haal een frisse neus en strek je benen.

 

Recht op thuiswerken?

Wet flexibel werken, artikel 2 lid 1:
“De werknemer kan de werkgever verzoeken om aanpassing … van de uit zijn arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voortvloeiende arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd…”

De volgende regels gelden niet voor werkgevers met minder dan 10 werknemers

 • werknemer moet ten minste 26 weken voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst zijn
 • verzoek om aanpassing moet minimaal 2 maanden vóór het beoogde tijdstip schriftelijk worden gedaan
 • werknemer kan slechts eenmaal per jaar een dergelijk verzoek doen

Let op: bovenstaande voorwaarden gelden behoudens onvoorziene omstandigheden

 • de werkgever is verplicht om het verzoek om thuis te mogen werken te overwegen en met de werknemer overleg te voeren als het verzoek wordt afgewezen
 • de werkgever moet zijn beslissing schriftelijk kenbaar maken en bij een afwijzing voorzien van een opgave van redenen
 • werkgever moet binnen 1 maand voor de beoogde ingangsdatum reageren en bij onvoorziene omstandigheden binnen 5 dagen

Kortom:
Een werknemer heeft geen recht op thuiswerken, maar heeft zeker een extra argument in deze tijd nu de overheid werkgevers expliciet aanspoort om werknemers (in elk geval tot 6 april a.s.) zoveel mogelijk thuis te laten werken.

Kortom:
Andersom geldt dat een werkgever een werknemer in het algemeen niet kan dwingen om thuis te werken. Op dit moment moet een instructie van de werkgever aan de werknemer om thuis te werken als redelijk en acceptabel worden beschouwd, mits…
1. Is er voldoende aanleiding voor verzoek of instructie tot thuiswerken? Ja.
2. Is het voorstel van de werkgever redelijk?
3. Moet de werknemer dit voorstel in redelijkheid accepteren?

Arbeidsvoorwaarden
Denk bij arbeidsvoorwaarden o.m. aan:

 • reiskostenvergoeding (Woonwerkverkeer, goede reden stop te zetten)
 • mobiele telefoon
 • laptop
 • beveiliging (privacygevoelige gegevens buiten kantoor)
 • verzekering van de werkplek

Sociale zekerheidswetgeving blijft van toepassing o.m. bij:

 • ziekte
 • werkloosheid
 • arbeidsongeschiktheid

Op grond van de arbowetgeving is werkgever verantwoordelijk voor: (een mogelijk aansprakelijk)

 • de arbeidsomstandigheden van de werknemer thuis
 • een goede werkplek (stoel, tafel, verlichting)
 • aanwijzingen en voorlichting over de inrichting van een werkplek met beeldscherm
 • controle houden op en voorkomen van te hoge werkdruk en bovenmatige werkuren

Thuiswerken aandachtpunten
1. Leg schriftelijk vast dat thuiswerken een tijdelijke situatie betreft en wordt ingesteld vanwege de buitengewone situatie (bestrijding coronavirus, verzoek overheid)
2. Na toewijzing van verzoek op grond van Wfw kan recht op thuiswerken alleen worden ingetrokken op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
3. Aansprakelijkheid & verzekering
4. Controleer fiscale faciliteiten specifiek voor thuiswerken.
5. Spreek heldere doelstellingen (output) af nu beoordeling op aanwezigheid niet mogelijk is.
6. Kosten voor inrichting thuiswerkplek komen voor rekening van de werkgever (artikel 44 Arbowet).
7. Denk aan thuiswerkregeling (instemming OR) en/of thuiswerkovereenkomst.

 

Vragen?

Neem contact met ons op.

Jouw gegevens