Teamaudit

Het objectief meten van de status van een team is erg nuttig. Je krijgt inzicht in wat goed gaat en waar aan gewerkt kan worden. Met deze inzichten kan er concreet gewerkt worden aan punten die voor het team belangrijk zijn. Zo ga je dus lekker doelgericht aan de slag.

Ieder teamleid ontvangt een digitale vragenlijst per e-mail met een inlogcode. Iedereen kan de vragen één keer beantwoorden en je kunt stoppen en verdergaan wanneer je wilt.

De uitkomsten van de teamaudit op de 10 kernkwaliteiten geven belangrijke input voor verbeterpunten. Het team komt hierdoor tot nieuwe inzichten. Verbeterpunten worden snel en duidelijk zichtbaar gemaakt.

Interesse? Bekijk de leaflet.