NOW aanvragen

Het meest urgente om nu te regelen is het behouden van voldoende liquide middelen voor je bedrijf.

Omdat ook jouw omzet onder druk staat of komt te staan, moet je de uitgaven zoveel mogelijk beperken. Ook de uitgaven aan salarissen. Je medewerkers zijn nu het belangrijkste, zij zorgen dat je bedrijf na de crisis weer up-en-running komt. Om te voorkomen dat je medewerkers moet ontslaan heeft de overheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven is geroepen. Ondernemers kunnen via de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Je kunt een aanvraag indienen als je tenminste 20% omzetverlies verwacht vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom.

Voorwaarden

  1. Je verwacht een omzetverlies van 20% of meer.
  2. Je moet de salarissen van je medewerkers 100% blijven uitbetalen.
  3. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
  4. Je krijgt een voorschot voor 3 maanden en kunt één keer om een verlenging van 3 maanden vragen.
  5. De tegemoetkoming bedraagt 90% bij 100% omzetterugval en wordt naar rato van de omzetterugval berekend.

NOW kent 2 fases:

  1. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een voorschot van 80% van de totaal te verwachten tegemoetkoming.
  2. De definitieve vaststelling achteraf met bij- of terugbetaling op basis van controle achteraf.
     

DOWNLOAD HIER DE LEAFLET of klik HIER voor veel gestelde vragen.

Meer weten
Vraag NOW voor mij aan

Jouw gegevens


Ga verder