Managementtest

Het testen van sollicitanten of medewerkers kan erg nuttig zijn als onderdeel van een wevings- en selectieproces bij aanname of doorgroei. Het totale beeld dat gevormd wordt dient leidend te zijn, niet enkel de testuitslag. Dan pas is het afnemen van een test van meerwaarde.

Bij een beoordelig van managers wordt vaak gekeken naar het curriculum vitea. Een beoordeling die misschien wel belangrijker is, is of iemand qua persoonlijkheid wel geschikt is voor een bepaalde managementfunctie.
Iemands persoonlijkheid zal zijn voor die specifieke managementfunctie. Persoonlijkheidskenmerken bepalen met andere woorden het succes van de manager.

Doel
Het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel en de daaruit voortvloerende managementstijl]

Toepassing en opzet
De managementtest wordt o.a. gebruikt bij loonbaanbegeleiding, upward mobility toetsing, beroepskeuze en weving & selectie.

De test wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 134 vragen
Duur: +/- 20 minuten.

Meer informatie? Bekijk de leaflet.

Blijven ontwikkelen

Eerst wil je weten waar je nu staat..