Het positieve effect van resultaatgericht werken

Werken aan bedrijfsresultaat en tegelijkertijd de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers stimuleren.

Je hebt je SMART doelen gesteld, de medewerkers erbij betrokken en iedereen op de juiste posities gezet. Kortom je bent klaar voor de wedstrijd. Iedereen weet welke bijdrage wordt verwacht dus jij kunt ruimte geven aan je spelers om te bewegen. Uiteraard schep je zelf de randvoorwaarden waarbinnen gespeeld kan gaan worden.

Vanaf dit punt is jouw rol als leidinggevende om het doel voor ogen te houden en de afgesproken aanpak te bewaken. Voor de speler is het namelijk soms lastig om het totaal plaatje en de eigen bijdrage daarin te zien. Als leidinggevende help je daarbij. Je volgt de voortgang van de (deel)resultaten en je houdt je spelers op de hoogte. Prestaties, knelpunten en uitdagingen maak je openlijk en ook onderling bespreekbaar vanuit een persoonlijke benadering. Het doel is niet om af te rekenen, maar om iedereen betrokken te houden bij het spel.

Kortom, blijf waar nodig bijsturen en laat je medewerkers met ideeën en oplossingen komen. Tenslotte zorgt positieve en opbouwende terugkoppeling over de voortgang voor de juiste sturing naar de resultaten. 

Zonder doel kun je niet scoren. ~Johan Cruijf~

 

Zelfwaardering en medewerkerstevredenheid

Als je scoort op je doelen ben jij “in the lead”, “on top of the game”. Hoe heerlijk is dat! Het behalen van gestelde bedrijfsdoelen én de waarderingssystemen van de organisatie zorgen vervolgens voor een positief effect, namelijk zelfwaardering en medewerkerstevredenheid. Het systeem van belonen richt zich op medewerkers die extrinsiek worden gemotiveerd (bv. een bonus) én op medewerkers met een intrinsieke motivatie (bv. waardering) met als resultaat betrokkenheid. Deel het succes met iedereen in je bedrijf, vier jullie gezamenlijk behaalde resultaat. Scoren motiveert, zeker als je succes samen durft te vieren!

Goed gedefinieerde doelen leiden uiteindelijk dus tot betrokkenheid bij medewerkers wanneer elke schakel in het proces succesvol is doorlopen. Betrokkenheid zorgt ervoor dat jouw medewerkers zich nét wat meer zullen inzetten voor je organisatie. Medewerkers zoeken namelijk weer naar nieuwe uitdagingen waardoor de cirkel rond is.

Ons laatste nieuws