Veranderingen op de Werkvloer: De wetswijzigingen van 2024

11-12-2023

Met de komst van het nieuwe jaar staan er weer enkele wetswijzigingen voor de deur die van invloed zijn op zowel werkgevers als werknemers. In deze blog nemen we een diepe duik in de wetswijzigingen die in zullen gaan vanaf 1 januari 2024 en focussen we op wat deze wijzigingen betekenen voor zowel werkgevers als werknemers.

1. Arbeidswet - Uurloon

Minimumloonveranderingen

Een van de meest opvallende veranderingen in 2024 is de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Waar er voorheen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen waren, komt er nu één uniform minimumuurloon. Het maandloon van een medewerker met het minimumloon wordt straks bepaald door het feitelijk aantal gewerkte uren. In de huidige situatie verdienen medewerkers met minimumloon die 40 uur werken, feitelijk een lager uurloon dan medewerkers die 36 uur werken. Die ongelijkheid wordt met de nieuwe wetgeving beëindigd.

Daarnaast stijgt het minimumloon in de eerste helft van 2024 naar €13,27 per uur. Belangrijk om te weten is dat voor loontabellen gebaseerd op werkweken van meer dan 36 uur, er een andere regeling kan gelden, en het nieuwe minimumloon zelfs tot 10% extra kan oplopen.

2. Arbeidswet - De Wet Arbeid en Zorg

Aanpassingen in WAZO-uitkering

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) ondergaat ook enkele veranderingen.

De WAZO regelt dat bepaalde personen, zoals een DGA, toch een uitkering kunnen krijgen bij het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof. Deze uitkering bedraagt 70% van het minimummaandloon, naar rato van de arbeidsduur per week.
Voor de uitvoering rekent UWV nu echter standaard met de maximale arbeidsduur van 40 uur per week. Vanaf 1 januari wordt de norm van 40 uur echter teruggebracht naar 36 uur bij invoering van een wettelijk minimumuurloon. Een fulltime dienstverband voor DGA’s wordt per 1 januari 2024 dus 36 uur.

Correctie in wettekst Werkloosheidswet

Een werknemer heeft geen recht op WW bij verlies van minder dan vijf contracturen per week, tenzij dat verlies meer is dan de helft van de totale contracturen. Dit stond niet duidelijk in de wettekst, maar de Verzamelwet SZW 2024 zal de tekst aanpassen waardoor wettekst en uitvoeringspraktijk beter op elkaar aansluiten.

4. Fiscaliteit - Reiskosten

Onbelaste reiskostenvergoeding

Vanaf 2024 stijgt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding van €0,21 naar €0,23 per kilometer. Belangrijk is dat bij langdurige ziekte de werkgever de vaste reiskostenvergoeding mag stopzetten, maar deze fiscaal gezien onbelast kan doorbetalen in de lopende en eerstvolgende maand van ziekte. Het stopzetten van de onbelaste vergoeding geldt ook bij afwezigheid door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of (extra) lange vakantie.

5. Fiscaliteit – Vrijstelling OV-abonnement

Wijzigingen in vrijstelling ov-abonnement

Vanaf 2024 wordt het privégebruik van ov-kaarten vrijgesteld, op voorwaarde dat de werknemer de ov-kaart ook voor zakelijke reizen gebruikt. Er is geen administratie van zakelijk en privégebruik nodig voor de vrijstelling, mits het zakelijk gebruik aannemelijk gemaakt kan worden.

6. Fiscaliteit – Diversen

Naast bovenstaande wetswijzingen zullen ook deze wijzigingen in de Fiscaliteit plaatsvinden:

  • De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat omhoog.

  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling daalt naar 1,92% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom en blijft 1,18% voor het deel boven de €400.000.

  • Een verhoging van de arbeidskorting wordt geïntroduceerd.

  • Het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds stijgt voor kleine werkgevers van 5,82% naar 6,18% en voor grote werkgevers van 7,11% naar 7,54%.

  • De gemiddelde premies voor de Ziektewet en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten zullen juist dalen. De premie voor de private aanvulling op de WW en de WGA daalt van 0,15% naar 0,08%.

  • Terugkerende eigenrisicodragers voor de Ziektewet betalen een hogere terugkeerpremie.

  • De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding stijgt van €1.900 naar €2.100 per jaar.

Het invoeren van de wetswijzigingen op de werkvloer

De wetswijzigingen in 2024 brengen diverse veranderingen met zich mee op het gebied van arbeidswetgeving en fiscaliteit. Het is voor werkgevers belangrijk om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en als dat nodig is het HR-beleid hierop aan te passen.

Download hier het gehele overzicht van de wetswijzigingen per 2024.

Wil je graag op de hoogte blijven over relevante wijzigingen? Of heb je advies nodig over de implementaties hiervan? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.