Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wij helpen jou graag bij het aanvragen van de NOW-regeling.

Bekijk de leaflet hier.

TOZO - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Deze regeling staat open voor zelfstandigen ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Recht op thuiswerken?

Rechten en plichten van werkgevers en werknemers..

Vragen?

Neem contact met ons op.

Jouw gegevens